جواب فعالیت صفحه ۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم آیا همه انسان ها صرف نظر از قوم نژاد زبان اعتقادات ثروت فقر دارای حقوق طبیعی هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله، زیرا صرف نظر از همه ی تفاوت ها انسان ها دارای حقوق طبیعی و اولیه ای هستند و خداوند همه انسان ها را در این حقوق یکسان آفریده حقوقی مانند داشتن حق امنیت و حق کار و تلاش.