جواب فعالیت صفحه ۱۰۰ فعالیت ۴ اگر قرار باشد از یکی از کشورهای همسایه ایران دیدن کنید کدام را انتخاب میکنید دلایل شما برای سفر به آن کشور چیست از سایت نکس لود دریافت کند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : به کربلاچون امام حسین و امام حسن در انجاهستند و من برای دیداربا امامان بزرگ وار به کربلا میروم.