جواب و پاسخ به صفحه ۱۱۹ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم جواب فعالیت در منزل درباره رعایت اعتدال و عادت های زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

فعالیت در منزل صفحه ۱۱۹ تفکر هشتم

نکته اساسی رعایت اعتدال پرهیز از افراط و تفریط رعایت معیارهای عقلی و دینی در شکل‌دهی سبک زندگی سالم است به عنوان مثال به نظافت جز عادت های خوب به شمار می آید اما افراط در انجام آن ممکن است به بیماری و وسواس منجر شود و بررسی فعالیت های روزانه خود با مثال بنویسید که افراد در هر یک از آنها می تواند به یک عادت تبدیل شود. عادت های خوب را چگونه می توان ایجاد کرد با جواب این بخش ها قرار خواهیم داد و اگر شما این مطلب را نوشته اید برای ما در نظرات پایین ارسال کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نویسنده : مثلا شوخی های بیش از حد میتواند منجر شود که برای فرد عادی شود و هر حرفی را بزند این اصلا خوب نیست عادت های خوب را میتوان با تجربه های افراد بزرگسال و کار های خوب و شایسته که در راه دین اسلام باشد ایجاد کرد.

محمدصالح : من در هنگام عادت های بد آن ها به ترتیب سنجش میکنم
راهکاری دوستانم را مشوره خود قرار میدهم
علت به وجود آمدن آن ها را در ذهنم مرور میکنم.

نویسنده :‌باید عادت های بد را با کمک با تجربه ها ترک کنیم و عادت های مناسبی را در پیش بگیریم مثلا عادت کردن به اینکه هر ماه به نیازمندان کمک کنیم .

زهرا پوراذر :‌وقتی ما عادت بدی داریم کار های خوب را زود زود انجام دهیم تا به کار های خوب عادت کنیم.