جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان در یک تقویم روز چهارم خرداد را پیدا کنید و بگویید چرا این روز به عنوان روز مقاومت و پایداری انتخاب شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روز چهارم خرداد، روز مقاومت دزفول نیز نامگذاری شده است. علت این نامگذاری مقاومت مردم این شهر در برابر موشک باران شدید رژیم بعثی عراق در طول جنگ ایران و عراق بوده است.

نویسنده :‌چهارم خرداد ، روز مقاومت و پایداری شهر دزفول نام گذاری شده است . دزفول در طول جنگ تحمیلی ، بار ها موشک باران شد و مقاومت دزفول در مقابل موشک باران ها باعث شد تا چهارم خرداد به نام این شهر ‌و مقاومت و پایداری آنها ثبت شد ..

نازی : چون مردم در این روز استقامت و مقاومت کردند به همین دلیل این روز را در تقویم انتخاب شده است.

دلارام :‌زیرا در این روز مردم کشور ما در مقابل دشمن مقاومت و پایداری کردند به همین سبب، چهارم خرداد ماه را روز مقاومت و پایداری می‌نامند..

فاطی : زیرا مردم شهر دزفول، دربرابر حمله های شدید عراق مقاومت بسیار دلیرانه ای کردند، و در روز ۴رم خرداد به این پیروزی دست یافتند، این روز به این مناسبت نامگذاری شد.

نویسنده : آنان میخواستند قدرت نمایی خود رابه همه نشان بدهن به همین دلیل این نقش ها بر روی سنگ ها حک شده اند💐💐💐💐
صفورا گودرزی💐💐💐💐
باتشکر که نظر ما را میخواهید#💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐.