جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم معنی و مفهوم پیام امام خمینی را در آغاز جنگ تحمیلی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

یگانه سادات حسینی :‌باید مردم ایران ، قوی ، قدرتمند ، شجاع ، و دلیر باشند تا ایران را به جای بهتری تبدیل کنیم.