جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی ششم فعالیت ۲ درباره زندگی یکی از شهدای جنگ تحمیلی شهر روستا یا محله خود تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خواهشا یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.