جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم اگر شما در زمان جنگ تحمیلی به دنیا آمده بودید و با حمله دشمن به خاک ایران رو به رو می شدید چه کارهایی می کردید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

عارفه محمدپور : با توکل به خدا از خود گذشتگی میکردم و به جنگ میرفتم.

مهلا :‌
اگر پیش آنها نمیتوانستم بروم ، حداقل توکلم به خدا بود و از خدا کمک میخواستم تا خرمشهر را آزاد کند . برای مناطق محروم هم کمک میفرستادم.
خلاصه هر کاری از دستم بر میآمد میکردم.

زهرا : اگرسنی داشتم که میشدبه جبهه ی جنگ بروم به جبهه ی جنگ میرفتم وپشت سنگرهابه کسانی که کمک میخواستند کمک میکردم.

روزان :
پیام کلی:هر کس در زندگی باید از فکر اندیشه وخرد و عقل خود استفاده کند و کاری را که به عهده می گیرد
خودش هم مسعولیتش را به عهده بگیرد و نباید به هر کسی هم اعتماد کنیم.
و این درس به ضرب المثل معروف( بار خودم را باید خودم به دوش بکشم) اشاره میکند.