جواب فکر کنید صفحه ۱۲۶ کتاب علوم تجربی هشتم توضیح دهید چگونه تشکیل سایه میتواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

چگونه سایه میتواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد

سلام دوستان عزیز می خواهیم شما عزیزان مطلبی را بگویم که امیدواریم که جواب این مطلب را به راحتی پیدا کنید در فکر کنید صفحه ۱۲۶ خواسته شده است که توضیح دهید چگونه تشکیل سایه میتواند دلیل انتشار نور به خط راست باشد بنابراین ما یک نوری به یک صفحه می توانیم و جلوی نور یک عدد شی و جسمی قرار می دهیم مشاهده می‌کنیم که پشت آن جسم به لکه های سیاه و سایه تبدیل می شود و اطراف آن جسم نورانی است و مشکلی به وجود نیامده است اگر نور به خط راست منتشر نمی شد ما می توانستیم پشت جسمی که سایه دارد را نیز نورانی ببینیم ولی در این حالت این مکان به سایه تبدیل می شود.