صفحه ۶۰ کتاب نگارش ششم متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید اگر به جای دوستان دهخدا بودم پایه و کلاس ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر به جای دوستان دهخدا بودم نگارش ششم

متن کوتاه درباره اگر به جای دوستان دهخدا بودم

با سلام خدمت دوستان عزیزی که در صفحه 60 دنبال پیدا کردن جواب سوال بالا هستند که نوشته از متن زیر را تا ۳ سطر ادامه دهید اگر به جای دوستان دهخدا بودید چه کار می کردید ما پس از بررسی جواب را برای شما پیدا کردیم و جواب ما اینگونه است که اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم تا کتابش را به من بدهد و من بخوانم دوست داشتم هر کاری برایش بکنم که دوباره به نوشتن کتاب ادامه دهد ولی بیماری او را از پای درآورد اگر شما عزیزان متن دیگری دارید و نظرات پایین است برای ما بفرستید در این مطلب با اسم شما منتشر شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر به جای دوستان دهخدا بودم کتاب را میگرفتم واز او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او روبع پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش وپشت کار ادامه می دادم بااینکه سخت بود.

ناشناس : کتاب را میگرفتم واز او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او روبع پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش وپشت کار ادامه می دادم بااینکه سخت بود این متن توسط نویسنده ارسال شده است با تشکر از نویسنده عزیز.

حسین : اگر به جای دوستان دهخدا بودم، بیشتر با او درباره لغت نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحّر او در ادبیات بیشتر استفاده می بردم. سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعدها از نبود او حسرت نخورم. مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یادگار گذاشت. باشد که با استفاده از واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم.

نویسنده : به او می گفتم که کمی هم از دنیا لذت ببر برای خود وقت بگذار،و کمی زندگی کن از لحظه هایت لذت ببر.

نویسنده : برای او تحقیقات را انجام می دادم و به او کمک می کردم.

نگار : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظات آخر عمر دهخدا از او علم می آموختم و از او خواهش میکردم کتابش را به من بدهد .

نویسنده : اگر بجای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم که کتابش را به من بدهد تامن کتاب اورا ادامه دهم و او کمی استراحت کند تا انقدر زود نمیرد.

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در ادامه کتاب خود به یاری می رساندم تا کتاب خویش را به اتمام رساند و کتابی را به مردم تحویل دهد که تمام کلمات فارسی در آن جای داشته باشد.

ناشناس : اگر به جای دوستان دهخدا بودم , برای او چند شعر حافظ به جز شعر که مپرس برای او می خواندم.

حمیدرضا جعفریان : اگر به جای دوستان دهخدا بودم کتاب اورا می گرفتم وبه او اصرار میکردم تا کتابش را ادامه دهد اما عمر او روبه پایان بود ونمیتوانست کتابش را تمام کند ومن کتاب او را می گرفتم و با تلاش وکوشش وپشتکار آن را ادامه می دادم تاتمام شود اگر چه سخت بود.

آرسام : اگر به جای دهخدا بودم کتابش را ادامه می دادم تا کتابش کامل شود.

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم اول از او به خاطر کل تعلیمات و مهربانی اش تشکر می کردم و پس از مرگش کتاب اورا کامل می کردم تا کتابی کامل و مفید به دست مردم کشورم برسد وسعی میکردم تا مثل او باشم تا مردم کشورم ازمن الگو بگیرند و در آخر کتاب می نوشتم بارکلا مرحبا مرد.

ایسان : اگر من به جای دوستان دهخدا بودمپس از مرگ دهخدا نمی گذاشتم که لغتنامه ی دهخدا نا تمام بماند واو را کامل میکردم تا روح دهخدا شاد شود.

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم اول از او به خاطر کل تعلیمات و مهربانیش تشکر می کردم.

سارینا : به او در تمام مراحل مختلف زندگی کمک می کردم تا زودتر آن کتاب ارزشمند را به پایان برساند تا وقتی برای استراحت خود داشته باشد تا کتاب تاریخی و ارزشمند دیگری بنویسد و مردم از آن استفاده کنند و آگاه شوند. پایان

ایناز : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظه ی آخر عمر دهخدا از او چیز های خوبی یاد میگرفتم.

ناشناس : به او در تمام مراحل مختلف زندگی کمک می کردم تا زودتر آن را به اتمام برساند تا بعد یک کتاب تاریخی و ارزشمند دیگری بنویسد. پایان

نویسنده : اگربه جای دوستان دهخدا بودم چند روز کتابش را می گرفتم ومیخواندم واوهم کمی استراحت می کرد و بعد دوباره ادامه میداد.

اوا : اگر من به جای دوستان دهخدا بودم در اواخر عمرش از او کتاب می گرفتم و علم می اموختم.

نیکا : اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را از دهخدا می گرفتم و ان را ادامه می دادم زیرا کم پیش می اید کسی چنین کاری را بکند او تمام لغات فارسی و غیر فارسی را جمع اوری کرد تا ان کتاب را بنویسید.

نازنین برجی : به او مي گفتم كه كمي هم از دنيا لذت ببر براي خود وقت بگذار كمي زندگي كن از لحظه هايت لذت ببر.🙏🏻😻😻♥️♥️♥️💙💙💙💚💚💚

نویسنده : من اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را از دهخدا می گرفتم و آن را ادامه می دادم زیرا کم پیش می آید کسی چنین کاری را بکند او تمام لغات فارسی وغیر فارسی را جمع آوری کرد تا اون کتاب رو بنویسه .

سایه : اگر به جای دوستان دهخدا بودم . بیشتر با او در باره لغط نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحر او در ادبیات بیش تر استفاده می بردم . سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعد ها از نبود او حسرت نخورم . مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یاد گار گذاشت . باشد که با استفاده واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم.

حنانه : اگر به جای دوستان دهخدا بودم آنرا از اول زندگی هدایت میکردم و در نوشتن کتاب لغتنامه به او کمکم میکردم تا وقتی برای استراحت داشته باشدتا بتواند کتاب های ارزشمند تری بنویسد و دیگران از آن بهره زیادی ببرن او را به هنگام بیماریش یاری میکردم تا کامل بهبود یابد.

صبا : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظات پایانی عمر دهخدا از او علم می آموختم واز او خواهش میکردم کتابش رابه من هدیه بدهد.

نویسنده : بیشتر به او کمک میکردم تا بتواند کتابش را کامل کند و بعد از او تشکر میکردم.

ساغر : اگر به جای دوستان دهخدا بودم به او می گفتم کمی از زندگی لذت ببر ودرباره ی لغتنامه اش صحبت و همکاری میکردم تا وقتی از دنیا رفت ،بتوانم کمی از لغتنامه اش را ادامه دهم .
نویسنده : اگر جای آنها بودم سعی میکردم از او در علم و زندگی عبرت بگیرم تا در ادامه زندگانی خود موفق باشم…

مهشید : اگر به جای دوست دهخدا بودم حتی برای لحظه ای از دیدن این دانشمند پر ابهت غافل نمی شدم ودر همه جا با او بودم واز دانش او استفاده می کردم.

رویا : میخواستم به او امید نوشتن بدهم تا به کار خود ادامه دهد و این کتاب را تکمیل کند که کرد و اگر بیماری او را از پای در میاورد و کتاب را تکمیل نکرده بود تکمیل‌میکردم تا با حسی خوب و شاد به نزد خدا برود

آرزو : اگر من به جای دوستان دهخدا بودم آن کتاب را ادامه میدادم تا تکمیل شود و مردم کشورم بیشتر درمورد آن بداند.

آیسان : اگر به جای دوستان دهخدا بودم تا زمانی که او زنده بود از علم او بیشترین استفاده را میکردم و چیز های جدید می آموختم و زمانی که داشت به رحمت خدا میرفت از او میخواستم که کتاب را به من بدهد و بگویم که تا زمانی که زنده ام راه او را ادامه میدهم.

پگاه : اگر من به جای دوستان دهخدا بودم کتاب آو را میگرفتم وبعد از مرگ او کتابه لغتنامه آو را کامل میکردم..

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او میخواستم تا به من چیزی آموزش دهد و بعد به دیگران آموزش میدادم وکتاب آن را ادامه میدادم گ..

ناشناس : سلام ممنون بابت جوابی که دادید چند وقت بود دنبال جواب میگشتم این هم از جواب من ✴✴⭐⭐اگر من به جای دوستان دهخدا بودم ……سعی میکردم که کتاب را بگیرم وچون عمر او رو به پایان بود خودم ان را به بهتری شکل به پایان میرساندم ویک کتاب خوب به کشور عزیزم اراعه میکردم.

نویسنده :‌ به او میگفتم که از لحظات زندگی لذت ببر . و در حالی که او در هنگام مرگ بود کتابش را از او میگرفتم و ان را ادامه میدادم تا یه کتاب خیلی خوبی بشه.