صفحه ۵۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم فکر کنید زمین های که مقدار نفوذ پذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند چرا گزینه ب از سایت نکس لود دریافت کنید.

صفحه 56 کتاب علوم تجربی فکر کنید گزینه ب

زیرا اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد آب با سرعت زیادی در آن نفوذ می کند و گیاه فرصت کافی برای جذب آب را نخواهد داشت این مطالب ارزشمند و گرانبها در صفحه ۵۶ فکر کنید گزینه ب است.  امیدواریم از این مطلب خوشتان آمده باشد و به زودی مطالب دیگری در رابطه با این فعالیت ها در سایت خواهیم داد. دوستان عزیز این مطالب در امتحانات دی ماه یا خرداد ماه یا میان ترم بسیار به کار شما خواهند آمد پس این مطالب را به خوبی یاد داشت و به خاطر بسپارید متشکرم نویسنده فاطمه یسنا بهرامی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نازنین رجب زاده : چون اگر خاک نفوذ پذیر باشدگیاهان فرصت کافی برای جذب اب ندارندونمی توانند اب را جذب کنند