زندگی نامه ای بنویسید صفحه ۵۷ کتاب نگارش فارسی پنجم زندگی نامه یکی از شخصیت های زیر را بنویسید یا هر شخصیتی که مورد نظر شماست از سایت نکس لود دریافت کنید.

زندگینامه شخصیت های زیر نگارش پنجم

زندگی نامه شخصیت های زیر را بنویسید نگارش پنجم

با سلام خدمت همه دوستان عزیزی که این مطلب را می خوانید در کتاب نگارش پنجم خواسته شده است که زندگی نامه یکی از افرادی که در زیر آن مشخص کرده را بنویسیم در این بخش فردوسی پروین اعتصامی محمود فرشچیان مهدی آذر یزدی اسدالله شعبانی آمده است و گفته شده از هر شخصیتی که دوست داری زندگینامه او را برای ما بفرستید و بنویسید دوستان عزیزی که این بخشی از کتاب را کامل کردند نظرات پایین است برای ما جواب را ارسال کنند تا این مطلب را با اطلاعات شما تکمیل کنیم و با اسم شما آن را منتشر کنیم.

زندگینامه فردوسی

زندگینامه مصطفی رحماندوست

زندگینامه اسدالله شعبانی

زندگینامه مهدی آذریزدی

زندگینامه محمود فرشچیان

زندگینامه پروین اعتصامی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

عاطفه عباسی فرد : استاد امامی به محمود سروش آهو داد و محمود از شب تا صبح بیدار مانده بود و آهو های مختلفی کشید:از روبرو از پست سر از نیم رخ در حال فرار …..استاد امامی به محمود گفت خیلی قشنگ است از رو که نکشیدی نه همه را ذهنی کشیدم استاد امامی چشم های محمود را بست و گفت همان آهو که سرمشق داده بودم بکش محمود با چند حرکت قلم آهو را کشید استاد امامی گفت به به تو یکی از استاد های معرف نقاشی میشی و آخر هم استاد معرف شد.