جواب صفحه ۷۰ کتاب نگارش فارسی ششم از دوست خود چه انتظاراتی دارید درسه سطر بنویسید کلاس پایه ششم ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

دوست خود چه انتظاراتی دارید نگارش ششم

در سه سطر انتظاراتی که از دوستان دارید بنویسید

با سلام خدمت همه دانش آموزان پایه و کلاس ششم ابتدایی دبستان امروز می‌خواهیم جواب ببخش صفحه ۷۰ کتاب نگارش فارسی ششم با عنوان از دوست خود چه انتظاراتی دارید درسه سطر بنویسید جواب ما به این سوال اینگونه است که انتظار دارم که همیشه بالای ۱۰ ساعت درس بخواند انتظار دارم که با هدف باشد و به مردم و بزرگتر از خود و بخصوص پدر و مادرش احترام بگذارد شما نیز اگر متن دیگری دارید می توانید در نظرات پایین سایت برای ما ارسال کنید تا با اسم شما در همین مطلب منتشر شود.

سه سطر انتظاراتی که از دوستمان داریم

سلما : اگر میخواهی که یا دو نام تو در دنیا ماندگارو جاودان باشد،نام نیک بزرگان را زنده نگه دار.

ستایش : من از دوست هود انتظار دازم که با من صادق باشد به من دروغ نگوید بامن تعارف نداشته باشد وبه مردم و بزرگتر از خود و به خصوص پدرو مادرش احترام بگذارد.با هدف باشد ، امانتدار باشد ، راستگو باشد . در غم وشادی کنار من باشد ومن را تنها نگذارد . اگر زمانی من به او رازی گفتم او به دیگران نگوید.

تارا و نیکا : از دوست انتظار دارم که با وفا باشد وهیچ وقت دروغ نگوید از دوست خود انتظار دارم که صادق باشد.

دلینا : از دوست خود انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوستان قدیمی خود را رها نکند.

نویسنده : یک دوست خوب باید دوستانش را با القاب زشت صدا نزند وبا اسم همان فرد آن را صدا زند.

فاطمه : من از دوستم انتظار دارم که با من به خوبى رفتار کند.

نویسنده : خوب باشد بی وفایی نکند پر حرف نباشد بی ادب نباشد هرچی من میگویم گوش کند.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که در دوستی خود صادق ،راستگو و مهربان باشد. همچنان که من در زمان های سختی به او کمک و یاری میکنم او هم در این موقعیت ها کنار من باشد و به من هم کمک کند.

نرگس : از دوستم انتظار دارم که صادق باشد راستگو باشد مرا یا کسان دیگر را با القاب زشت صدا نکند بی ادب وسخن چین نباشد بی وفا نباشد.

نویسنده : مشورت کردن در کارها تصمیم گیری ها باعث می‌شود که آگاهی بیشتری نسبت به موضوع مورد نظر پیدا کنیم و تمام جوانب را در نظر بگیریم. برای مشورت کردن باید از افرادی کمک بخواهیم که اطلاعات و تجربه ی بیشتری نسبت به ما دارند تا بتوانند خوبی ها و بدی های تصمیممان را به ما بگویند وما را به خوبی راهنمایی کنند.

مبینا : انتظار دارم که به نظرهایم احترام بگذارد.

دینا : دوست خوب کسی است که نمو به خاطر دارایی من نخواد به خاطر چیزی که هستم بخواد.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که دوست زبانی نباشه بلکه باید دوست جانی باشه یعنی دوست زبانی به زبان میگه که دوستت است ولی دوست جانی پای دردو مشکلاتت واسته.

نویسنده : من از دوست خود انتظاردارم که درهر کاری باهم مشورت کنیم.به پیشناد های هم احترام بگزاریم .باهم معربان وصمیمی باشیم .همدیگررادرک کنیم. باهم صادق باشیم وبه خاطر پول باکسی دوست نشیم.

باران : دوست باید صادق و یکرو،مهربان و با جنبه باشد دوست باید در سختی ها همراه من و با دیگران نیز دوستی کند،پرحرف نباشد،رازدار باشد و به عقاید من و دیگران نیز احترام بگذارد…

من جون : دوست من خدایی دوسته نه من از اون توقع بالایی دارم نه اون از منبه این میگن و دوستای واقعیی.

کوثر : از دوست خود انتظار دارم که با من راستگو و صادق باشد حق دوستی را صادقانه رعایت کند.

غزل : من از دوستم انتظار دارم وقتی کار بدی انجام می دهم هر روز منو سرزنش نکنه و هی به روم نیاره و بهم یاد بده که چجوری بدی را فراموش کنم و سعی کنه که به جای اینکه هی تو سرم بزنه درست کردن این کار را به من یاد بده.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که بدی های مرا فراموش کند و با من با مهربانی و نیکویی رفتار کند.

ناشناس : مشورت کردن باعث افزایش معلومات ما می شود با کسانی که با تجربه باشند واهل اعتماد.

ناشناس : از او انتظار دارم که با ادب باشد ابروی کسی را نبرد و به همه احترام بگزارد تا همه او را دوست بدارن.

لیلا : من از دوستم انتظار دارم که بامن صمیمی باشد و با من هیچ وقت با من دعوا نکند.

ستاره : من از دوست خود انتظار دارم که بدی هایم را فراموش کرده و با من مهربان باشد.

یاسین : انتظار دارم که دوستم با من مهربان باشدو در هنگام مشکلات به من کمک کندوبامن احساس همدردی کند.

نویسنده : راستگوباشد.زیرحرفش نزند .خوش اخلاق باشد.درموقع نیاز به ماکمک کندوبامادعوانکند.

دنیا :‌ من از دوستم انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوست قدیمی یا قبلی خود را هرگز فراموش نکند‌‌.

سپیده : از دوست خود انتظار دارم که هیچ وقت پشت سرم غیبت نکند از او انتطار دارم که بامن شوخی بیش از حد نکند وهمچنین دوست دارم همیشه نمازش را اول وقت بخواند.

سپیده :‌ از دوست خود انتظار دارم که هیچ موقعه به من دروغ نگوید حتی در سخت ترین شرایط از او انتظار دارم که رازهای مرا به کسی نگوید ودوست دارم در غم وشادی کنارم باشد.

یک : از او انتظار دارم که به پاسخ های من احترام گذارد
خیلی راست گو وصادق باشد اگر کسی بامن دوست شد نبایدحسودی کند بلکه باید به احترام بگذارد
همچنان باید درسختی ها ومشکلات مرا همراهی کند.

دلارام : دوست باید با جنبه باشد وقتی ما دوست جدیدی پیدا میکنیم و علاقه داریم کمی هم با او باشیم نباید جلوی ما را بگیرد او باید به عقاید دیگران احترام بگذارد و نباید دوستش را مال خودش بداند حتی .

نرگس : از دوست خود انتظار دارم که به دوست وفادار باشیمو در غیاب دوستمان هم از او دفاع کنیم. کاری نکنیم که دوستان ما به خاطر خواسته های ما به دردسر و زحمت بیفتند. اگر از دوستانمان دیدیم عیب جویی نکنیم،بلکه بافتار محبت آمیز و در خلوت به او تذکر دهیم.

ندا : من از دوست خود انتظار دارم که او با همه مهربان و دلسوز باشد، مثلا وقتی کسی از چیزس ناراحت میشود، به او دلداری دهد و همدلی کند ومن از دوست خود انتظار دارم که او باهوش باشد وبه حرف بزرگتر از خود گوش بدهد و اطاعت کند..

نگین : از او انتضار دارم که بامن صدا قت باشد وبه پدرو پادرش دروغ نگوید واحترام بگزارد زیر دوستیمون نزندودرس هایش را سر موقع بخواند وبنویسد.

آیدا : من از دوستم انتظار دارم که به من دروغ نگوید و با من صادق باشی پشت سر من حرف نزند و هر حرفی را که دارد به خود من بزند در درس هایش موفق باشد و به دیگران احترام بگذارد امانتدار باشد و اگر روزی به او رازی را گفتم به هیچ کس نگوید ..

مریم : ن از دوست خودانتظاردارم که در سختی ها بامن باشدومراتنهانگذاردبامن صادق باشد همیشه به دیگران به خصوص خانواده خود احترام بگذارد رازدار و امانت دار باشد مرا به خاطر یک مورد دوست نداشته باشد بلکه مرا از صمیم قلب دوست داشته باشد.

آلانتیام : دوست خوب باید در هرکاری به ما کمک دوست خوب باید مهربان وهمدل باما باشد
وما هم باید در سختی ها به او کمک کنیم وبا او صادق و یکدل
ویک روح باشد
ودر سختی ها به ما کمک کنم
ودر بیماری ها به ایادتش برویم.

نویسنده : از دوستم انتظار دارم:همه ی نمره هایش بیست باشد
صادق باشد
اطرافیان برایش مهم باشند
درک و فهم بالایی داشته باشد
سود برساند
و مهم تر از همه دو رو نباشد.

زهرا : من دوست دارم که دوستم با من
صادق و یکرو باشد.
همیشه در کناره هم باشیم و اگر
نگران،ناراحت و خوشحال بودیم در
کنار ما باشد تا دوستیمان همیشه
پاورجا بماند..

سحر : من هم ماننددوستم ازاوانتظاراتی دارم.من ازدوستم انتظاردارم تادردوستی مان راستگوویکدل باشدواگردوست جدیدی پیداکرد،دوستان قدیمی اش رافراموش نکند.

بهار : من از دوست خود انتظار دارم که همیشه با من صادق و یکرو باشد و در لحظات خوب و بد کنار من باشد. همانطور که من در سختی ها به او کمک میکنم.دوست من باید رازدار امانتدار و با ادب باشد و به بزرگتر از خودش احترام بگذارد..

ریحانه پارسا : دوست خوب کسی است که مهربان خوش اخلاق باشد دوست دارم که با من صادق و یکرو باشد راستگو و امانتدار باشد و همیشه منظم باشد همدیگر را درک کنیمو در تمام سختی ها کنارم باشد.

آیلین : باید دوست همیشه فداکار باشد مثل : وقتی سیب را از نصف می بریم باید دوست بزرگ آن را به دیگری بدهد.

یاسمین : من از دوست خود انتظار دارم که اگر دوست جدیدی پیدا کرد دوستان قدیمی را فراموش نکند و همیشه صادق و یکرنگ باشد و با یکدیگر در کارها مشورت کنیم و به نظرات هم احترام بگزاریم و در سختی ها کنار هم باشیم.

نویسنده : من از دوست خود انتظار دارم که خیلی با من شوخی کند با هم بخندیم اما به هم نخندیم اما دوست من خیلی خوب است و من او را دوست دارم.

امیر : من از دوست خود انتظار دارم که در سختی به من کمک کند و من هم در زمان سختی به او کمک یاری کنم و همیشه صادق و راستگو باشد و به من ایمان داشته باشد تا همیشه پا به پای هم باشیم.