صفحه ۸۳ کتاب نگارش فارسی ششم با توجه به متن درس جمله هایی را که در آنها واژه گل به کار رفته است را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جمله هایی که در آنها واژه گل به کار رفته بنویسید نگارش ششم

با سلام خدمت دوستان عزیز جواب ما برای این سوال اینگونه است که گل به خنده گفت گفت و گو غنچه و گل از درون باغ که هنوز به گوش می رسد گل به راز زندگی اشاره کرده است گل یکی دو پیرهن بیشتر از ما پاره کرده است شما نیز اگر معنای بیشتری نوشته در نظرات پایین را بفرستید تا در این مطلب قرار بگیرد.

پاسخ جمله هایی که در آنها واژه گل به کار رفته بنویسید نگارش ششم

گل به خنده گفت
گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد
گل به راز زندگی اشاره کرد
هر چه باشد او گل است
گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

نویسنده : گل به خنده گفت:«زندگی شگفتن است با زبان سبز راز گفتن است»
ملیکا رضایی رضوانی از روستای بنداروز.

ابوالفضل لک : گل به خنده گفت گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش میرسد و گل به راز زندگی اشاره کرد..

آیلار عباسی : گل به راز زندگی اشاره کرده است،
گل به خنده،گفت:(زندگی، شکفتن است
گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش میرسد
هر چه باشد او گل است
گل، یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.