صفحه ۹۸ کتاب نگارش فارسی ششم دو ضرب المثل را که در کتاب های فارسی سالهای گذشته یا پنجم ابتدایی دبستان آموخته اید بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

دو ضرب المثل که در کتاب فارسی پنجم است

با سلام خدمت شما عزیزان در این بخش می‌خواهیم جواب سوال صفحه 98 کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی را برای شما عزیزان قرار بدهیم در جواب این بخش که با سوال مطرح شده است که دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته را بنویسید جواب ما برای این بخش اینگونه است که هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی و ضرب المثل دوم اینگونه است قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود اگر شما ضرب المثل های دیگری تاریخ برای مادر نظرات پایین بفرستید تا در همین مطلب با اسم شما قرار بگیرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

نویسنده : میهن دوستی نشانه ایمان است.

نویسنده : هر که خربزه بخوره پای لرزش هم می شینه.

نویسنده : آشپز که دوتا شود اش یا شور می شود یا بی نمک.

حسین : هرکه خربزه بخوره پای لرزش هم می شینه.

سه قلب : کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد.

نویسنده : آشپز که دوتا باشه اش یا شور میشه یا بی نمک.

نویسنده : هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک بود کنی. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

سه تا قلب چشمی : ضرب المثل چاه نکن بهر کسی. اول خودت بعدا کسی.

سپهر : پایت را به اندازه ی گلیمت دراز کن.

ناشناس : بار کج به منزل نمی رسد هر که بامش بیش برفش بیشتر.

نویسنده : نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

باحال خان : بزک نمیر بهار میاد_دوستی خاله خرسه_جیک جیک مستونت بود_از تو حرکت از خدا برکت امیدوارم استفاده مفید برده باشید.

نویسنده : نابرده رنج ، گنج میسر نمی شود.آشپز که دوتا شد ، آش شور می شود یا بی نمک. دوستان باوفا.

نرگس : ابرده رنج گنج میسر نمیشود هر که خربزه خورده پایه لرزش هم می شینه پایت را اندازه ی گلیمت دراز کن کوه به کوه نمیرسه اما ادم به آدم می رسه اشپز که تو تا شد ، آش یا شور میشه یا بی نمک.

یگانه سادات حسنی : آشپز که دوتا باشد آش یا شور میشود یا بینمک نابرده رنج گنح میسر نمیشود فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه ریزه جوینده یابندست.

پانیذ فراست : ضرب المثل همیشگی آشپز که دوتا باشه آش یا شور میشه یا بی نمک این دغل دوستان که میبینی مگسانند گرد شیرینی گرد شیرینی.

ناشناس : عقل سالم در بدن سام است
میهن دوستی نشانه ایمان است
کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم میرسد
عقلش به چشمش است
جوجه را آخر پاییز می شمارند
ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.

نویسنده : ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه است، آشپز که دوتا باشد آش یا شور میشود یا بی نمک ، کوه به کوه میرسد آدم به آدم نمیرسد، نابرده رنج گنج میسر نمیشود.

نویسنده :‌هرکه بامش بیش برفش بیشتر
جوینده یابنده است
آشپز که دوتا شد آش یا شور میشه یا بینمک.

حسینی :‌
کبوتر با کبوتر باز با باز ،کند هم جنس با هم جنس پرواز…..