جواب تحقیق کنید صفحه ۳ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم انواع سوادها کدامند و ضرورت هر یک از آنها در زندگی روزمره ما چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سواد ها مختلف هستند ولی ماباید هر یک را بشناسیم مثلا سواد کشاورزی این سواد به این معناست که مثلا اگر ما خواسته باشیم برنج بکاریم باید شهری بکاریم دارای منابع آب زیاد و باران فراوان است.

فاطمه : در تعریف سنتی؛ سواد، توانایی خواندن و نوشتن است یا توانایی به‌کاربردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و سخن‌گفتن؛ ولی در مفهوم نوین این واژه به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می‌شود یا سطحی که یک فرد بتواند مفهوم را بفهمد و انگاره‌ها و اندیشه‌هایش را تا جایی که بتواند در آن جامعه سهیم باشد، بیان کنید.
فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده ای درتکامل شخصیت انسان و رشد جوامع بشری دارد.
سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی، یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق، سواد تنها به مکتب رفتن ، کارکردن و یا آموختن نیست .سواد تنها این نیست که داکتر شدن باشد بلکه هدف والاتر و بالاتر آن، رسانیدن جامعه به سطح سواد علمی است و سواد علمی یعنی تربیت كودكان و جوانانی آگاه و سازنده که خود را عضوی از جامعه ای بزرگتر از خویش و‌خانواده اش بداند به ارزش های اخلاقی و‌اجتماعی احترام بگذارد توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران را داشته باشد در حفظ محیط زیست بکوشد توانایی تحلیل مسائل و حل مشکلات را داشته باشد.

نویسنده : سواد در مفهوم سنتی به معنای مهارت خواندن ونوشتن است ولی دانش اطلاعات کار بردی و سازمان دهی شده برای حل.