جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم برگزاری نماز به صورت جماعت چه فایده های دیگری دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نماز جماعت باعث وحدت همدلی و دوستی بین مومنان خواهد شد، مومنان از حال هم خبر دار خواهند شد و برای رفع گرفتاری یکدیگر تلاش خواهند کرد.