مفهوم ضرب المثل صفحه ۲۸ کتاب نگارش فارسی ششم دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت می زند نادان دوست در یک بند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

توضیح ضرب المثل کتاب نگارش ششم دبستان

داستان ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست

تو که با دوستان بد دوست نیستی تو همیشه دوست عاقل میمانی اگر با دوستان نادان دوست باشی آنها بر زمینت می اندازند. این متن را رها از ارومیه برای ما فرستاده و ما در اختیار شما عزیزان قرار دادیم امیدواریم که این متن مورد درخواست شما عزیزان بوده باشد و بتواند برای نوشتن درس نگارش فارسی کمکتان کند.

معنی ضرب المثل دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست

این ضرب المثل به ما سرمشق زندگی می‌دهد که الگوهای زندگی خویش را درست و به جا انتخاب کنیم و اینکه دانش و درک بالا از زندگی و همچنین کسانی که به این اتاق هستند و می توانند دوستان خوبی برای ما باشند و هر کسی که از راه رسید بشود دوست و یار ما ضمن اینکه برای سنجش آدمها فضل و دانایی را باید ملاک سنجش قرار داد و نه چیز دیگری.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :
مقدمه : احساس صمیمیت و دوستی بینمان ، آنچنان در من جای گرفته بود که یک لحظه نمیتوانستم از او بی خبر بمانم و جویای حالش نباشم .
بدنه : هرروز صبح ، با صبح بخیرش صبح را آغاز و شب هارا با شب بخیرش به اتمام میرساندم . نمیدانم ، حس صمیمیت میان دو دوست چقدر میتوانست زیاد باشد اما ، او انگار نیمه کامل کننده من ، یا خود من بود ، نمیدانم .
اما حسی گوشه و کنار قلبم را قلقلک میداد ، حسی که برایم تازگی داشت اما دلم نمیخواست جایش در دلم باشد ، اصلا چه لزومی دارد زره ای شک در وجودم برایش جای بگیرد ، او ، نمونه کامل یک دوست حقیقیست و من ، با از دست دادنش با شک های درونم ، فقط به خودم خیانت کرده ام .
اما کمی که گذشت ، کمی که ارقام سنم افزایش یافت ، شکم به یقین تبدیل شد ، ضربه از جانب کسی بود که شاید به خودم شک میکردم و به و نه ، و نجات از سوی کسی بود که به هیشکی شک نمیکردم غیر از او .
نتیجه : انسان ها ، در شرایط سخت ، تازه نشان میدهند که چقدر میتوانند بد باشند و انسان های بد ، نشان میدهند ، هر اتفاق زمان و جای معین دارد و این تو هستی ، که باید میزان وفاداری و سطح شعور هم سفره ات را بشناسی .

هستی : ای صرب المثل به ما سرمشق ومی دهد وکه الگو های زندگی خود را درست و به جا انتخاب ونیم و اینکه دانش و درک بالا از زندگی و همچنین کسانی که به ما خوبی می کنند و می توانند دوستان خوبی برای ما باشند و هر کسی که از راه رسید دوست ویار، ما ضمن اینکه برای سنجش ادم ها فضل و دانایی را باید ملاک سنجش قرار داد و نه چیز دیگر.

هستی : کسانی که ما را دوست دارند و به ما احترام میگذرانند دوست و کسانی که بدی مارا می خوهند و ما را به بدی دعوت می کنند دشمن ما هستند.

نویسنده : سلام روزی یک مرد از یک پسر پرسید ادب را ازکه آموختی پسر گفت از بی ادبان مرد گفت منظور از این حرف چیست ای پسر خوب و خوش رفتار پسر گفت هر کاری که بی ادبان می کردند من انجام نمی دادم و آن کار را تکرار نمی کردم.

زهرا : یعنی برای رقابت با دشمن دانا ما هم سعی میکنیم و دانا میشیم اما با هم نشنینی با دوست نادان روی ماهم تعصیر میزاره.

ناشناس : توکه بادوستان بددوست نیستی تو همیشه دوست عاقل میمانی اگر بادوستان نادان دوست باشی آنها برزمینت می اندازند واین دوستان باعث میشوند که تو درهمجا که هستی سرشکسته باشی وعقل ودین کامل نداشته باشی و باعث شوی که خانواده ات هم ازتوراضی نباشندومایه ی سرشکستگی آنها هم شوی.

کیمیا : با دشمن دانا رقابت می کنیم ولی با دوست نادان هرگز !
اگر انسان دشمن دانا داشته باشد باعث پیشرفت او می شود واگر دوست نادانی داشته باشد باعث شکست او می شود .نادان بد است حتی اگر در وجود دشمن باشد.

ارغوان : ما اگر بادشمن رقابت کنیم بهتر است تااینکه بایک دوست نادان رقابت کنیم چون او با نادانی های خود مارا به بیراهه ببرد.

مهیار : اگر دشمنی دانا و زرنگ داشته باشی چون با آن رقابت می کنی و سعی می کنی از او بهتر باشی آن دشمن باعث پیروزی و پیشرفت تو می شود ولی دوستی که نادان باشد چون با آن دوستی می کنی و مثل او رفتار می کنی باعث سر شکستگی تو می شود.

آرین : کسانی که مارا دوست دارند دوست ماست کسانی که مارا به بدی دعوت میکند دشمن ماست.

نویسنده : یعنی کسانی که مارا دوست دارند و مارا به خوبی دعوت میکنند دوست ماست و کسانی که مارا دوست ندارد و مارا به بدی دعوت میکند دشمن ماست.

نویسنده :‌وقتی با دشمن دانا هم نشین شوی او تو را سر افرازت میکند ولی وقتی با یک دوست نادان هم نشین شوی چون او را دوست خود میبینی حرکات او را سر مشق خود قرار می دهی و اینگونه بدون اینکه خودت بدانی زمین میخوری.

ایلین : من هم موافقم با حرف های بقیه هی چیز مثل تدریس خانم معلم نمیشه و من هم برای کادر پزشکی آرزوی موفقیتی میکنم😷😷😷😷 امیدوارم مریضها هم شفا پیدا کنن پرستاران هم ماه منی هم شاه منی پرستاران.

فاطمه محبی : وقتی دشمنت دانا هستش تو هم سعی میکنی عین او باشی تا پیش او شکست نخوری اما دوست نادان ما رو هم نادان میکند چون اخلاق و رفتارش نادان است .