جواب فعالیت تحقیق صفحه ۴۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم درباره زمان شیوه و طرف مبارزه آیت الله شهید مدرس دوران معاصر ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دوره پهلوی در مجلس شورای ملی به مبارزه با ظلم و ستم حکومت و استعمار انگلیس پرداخت.