جواب پرسش صفحه ۵۴ کتاب کار و فناوری هشتم در صورتی که طول و عرض طرح شما از اندازه نی ها بیشتر باشد چه کار خواهید کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.