عابران پیاده و دوچرخه سواران چه کارهایی باید انجام دهند تا رانندگان آنها را خوب ببینند از سایت نکس لود دریافت کنید.

راه هایی برای دیده شدن عابران توسط رانندگان

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب ما برای شما راهکارهای خواهیم گفت که بتوانید برای سوال بالا استفاده کنید راهکارهایی برای دیده شدن عابران پیاده بسیار زیاد است و ما همه آنها را اشاره خواهیم کرد و قبل آن شما دوستان عزیز برای ما لطف کنید بگویید که این سوال را در کجا مشاهده کرده تا ما بتوانیم دقیق تر به این سوال جواب بدهیم.

دیده شدن دوچرخه سواران و عابران توسط رانندگان

علی : ما باید سعی کنیم از لباسهای روشن استفاده کنیم. کمتر از لباس های تیره استفاده کنیم. در صورت داشتن شبرنگ از شبرنگ استفاده کنیم. اگر دوچرخه سواران جایی برای اتصال چراغ قوه داشته باشند چراغی برای دوچرخه خود وصل کنند. دوچرخه سواران می توانند پشت صندل دوچرخه شبرنگ بزنند. برخی از لباس ها دارای شبرنگ است که می توانند عابران پیاده از آن لباس استفاده کنند. شما نیز نظر خودتان را راجع به این موضوع برای ما بفرستید.