جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.