جواب خودارزیابی صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم مقصود از عبارت انقلاب اسلامی تولدی دیگر چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری، فرهنگی ومعیارهای ارزشی و اخلاقی دگرگون شد.