جواب درک و دریافت صفحه ۷۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سراسر سفر پند وعبرت است و موجب تکامل و پختگی شخصیت و رفتار ما می شود.

مهدی : در هر موقعیت سخت، از زندگی و چیز‌های دور و اطرافمون لذت ببریم. اینم میشه فکر کنم..