چرا آخوندها دروغ می گویند علت دروغگویی آخوند چیست بررسی کامل علت دروغ گوی برفی آخوندها از سایت نکس لود دریافت کنید.

چرا اخوندها دروغ میگویند ؟ جواب به شایعات

چرا آخوندها دروغ می گویند

این یک سالی است که در اینترنت بسیار جستجو شده است ولی نباید به شما عزیزان بگوییم که کار ماهواره ها بر سالهاست که آخوند ها را دروغ و فریب کان جلوه بدهند و در حقش از شغل ها و منتها ما دروغگو هایی داریم و نباید آن را به همه آنها تعمیم بدهیم مثلاً اگر دکتری اشتباه جراحی می کند نه باید بگویم که همه دکتر ها اشتباه در طراحی می کنند آخوندها پزشکی روح انسان هستند و ما باید به آنها احترام بگذاریم این حرف اشتباهی است که بگوییم همه آخوندها دروغ می گویند در طول سالیان بسیار آخوندهایی را مشاهده کردید که با ریش و عمامه اختلاس های زیادی انجام دادند و کارهای کردند که دور از عقل و اسلام بوده است و باید شما عزیزان به این نکته توجه داشته باشید که نباید همه آنها را با یک چشم ببینید و در هر قشری بابت های زیادی وجود دارد ولی آخوندهایی که این کار را انجام میدهند ضربه‌ای که به اسلامی زدند بسیار زیاد می باشد.