جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میوه و بار ندادن درخت سیپدار علت قطع درخت سپیدار بود.