جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم علل گرایش افراد به مواد مخدر کدامند راه حل درست و برخورد با هر یک از آنها چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علل فردی : مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد : راه حل : با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد. علل خانوادگی: مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان : راه حل : با تاکید برارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد. علل اجتماعی : مانند دسترسی آسان به مواد مخدر – نابرابری های اقتصادی و اجتماعی راه حل : ایجاد زمینه اشتغال برای همه اقشارجامعه – ارتقای فرهنگی افرادجامعه – کنترل شدید مرزهای کشور.