جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم درباره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عمق آب در اقیانوس هند حدودا 1000 متر ولی در خلیج فارس حداکثر 90 متر می باشد بنابراین انرژی آبتاز (سونامی) در سواحل اقیانوس هند بیشتر و خطرناک تر است. .