جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم غبار غلیظ و دود سیگاه و تنباکو و مانند آنها را به حلقش برساند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نباید.