جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم غفار یعنی چه چرا خداوند با این صفت شناخته میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی بسیار آمرزنده – زیرا خداوند بخشایشگر، نه تنها خطاهای کوچک، بلکه همه گناهان و حتی اشتباهات متعدد بندگانش را نیز می آمرزد. فقط کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد خداوند وعده آمرزش به همه گناهکاران داده است.