جواب فعالیت صفحه ۳۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم چرا والدین حق دارند از فرزندانشان بپرسند به کجا میروند با چه کسانی دوست هستند چه موقع به خانه برمیگردند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مهمترین وظیفه ی والدین مراقبت وتربیت صحیح فرزندان و تحویل آنها به جامعه است ، بخاطر انجام این مسولیت مهم باید مواظب باشند.

سجاد سودانی : زیرا پدر ومادر در مسوئلیت مراقبت از فرزندان وتحت نظر گرفتن انها در برابر حوادث و اتفاقات را بر عهده دارند وحق دارند تا زمانی که فرزندانشان مستقل نشده اند بر فعالیت هایشان نظارت دقیق داشته باشند.