جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه ۱۲۴ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب فرصتی برای اندیشیدن روان خوانی آن سوی پنجره از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره ارتباط محتوای این داستان با مصراع تا شقایق هست زندگی باید کرد توضیح دهید
2. چگونه می توان با وجود مشکلات خود به دیگران امید به زندگی و قوت قلب بخشید

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : به نظر من جواب اولی این میشه که با رویا و خلاقیت ذهنی و انگیزه در زندگی باید زندگی کنی
و دومی هم با وجود مشکلات میتونیم تصور کنیم که همه چیز خوبه و رو روال عادی هست و این هم برای دیگران توصیف کنیم تا آنها هم انگیزه برای زندگی داشته باشند.

ناشناس : جواب دومی میشه که دررابطه با مشکلات این نظریه رو داشته باشیم که هر سختی و رنجی برای پیشرفت ما هست و نگذاریم گذشته ما را بترسانید و به اینده امیدوار باشیم و این نظریه را برای دیگران هم توضیح دهیم.

امیرحسین : فکر کنم جواب اولی این میشه یعنی تاجایی که خلاقیت ورویا پردازی داری میتوانی زندگی کنی وامید خود را از دست ندهی ولی اگر خلاقیت ذهنی نداشته باشی در نتیجه نیز نمیتوانی امید هم داشته باشی وبه زندگی خود در سختی ها ادامه بدهی باتشکر.

نویسنده :‌
برای اولی میشه معنای گل شقایق امید و آرزو و عشق تعبیر شده یعنی امید به زندگی را از دست ندهیم و تحت هر شرایطی باید به زندگی خود ادامه دهیم ..