جواب فعالیت صفحه 61 کتاب علوم تجربی پایه هشتم فرض کنید دانش مهارت و امکانات مورد نیاز را برای دست کاری دنا دارید یعنی می توانید صفات جانداران را به میل خود تغییر دهیددر این حالت چه کارهایی انجام می دادید؟ نظر و طرح خود را بنویسید و در آن هدف خود را نیز شرح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در حقیقت متن بالای کتاب می باشد کاری تخصص است اما می توان به روش انتخاب گونه های مناسب وگامت های مناسب سلول تخم با ژنتیک برتر را بوجود آورد.

نویسنده : اگر قسمتی از ژن لاک پشت دریایی مربوط به امر زیاده 180تا200 سال را به DNA انسان انتقال دهیم امر انسان چندان برابر می شود. پارسا پرموز.

نویسنده :‌۱ حذف بیماری زا ۲ مقاوم بودن دربرابر سرما خوردگی و ویرس ۳ حذف عمر پیری ۴ کم شدن طول قد.