جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم فرض کنید کودکی از هر نوع ارتباط با آدم های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی اش برطرف شود تا زنده بماندبه نظر شما این کودک چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه های برطرف کردن نیازها،برقرای ارتباط ، شیوه ی ابراز احساسات و هیجان ها ،ارزشها و هنجارها و . را ندانسته و نمی تواند اجرا نمایید. مانند داستان تارزان یا جنی دختر کالیفرنیایی.