جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۷ کتاب پیام های آسمان پایه نهم فرهاد با ورود به محله جدید با یکی از هم سن و سالان خود، که در همسایگی شان بود، دوست شد. اما با گذشت زمان، رفتارهایی از او دید که متوجه شد دوست مناسبی نیست. او اکنون بر سر یک دو راهی است؛ از یک سو نمی خواهد به دوستی خود با او ادامه دهد و از سوی دیگر نمی داند که چگونه می تواند به این دوستی نامناسب پایان دهد. شما چه پیشنهادهایی به او می دهید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- صراحت در گفتار.
2- قاطعیت در برخورد.
3- کم کردن ارتباط.
4- مشورت با خانواده.