جواب فعالیت صفحه ۸۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم چرا در بعضی از فصل ها شکار جانوران یا صید ماهی در بعضی جاها ممنوع است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 2- آن طور که در ابتدای درس هم گفته شد شکار بی رویه باعث انقراض موجود زنده می شود و خطری زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. بعضی از فصول فصل زاد و ولد جانوران است و به منظور حفظ زنجیره غذایی نباید شکار در این فصول انجام بپذیرد و باعث نابودی جانوران شود.

رامتین : چون در ان فصل ها انها مشغول تولیدمثل هستند و اگر بمیرند بچه های انها میمیرند وممکن است گونه ی انها انقراز بیابد.

نویسنده :‌ برای مثال اگر همه درختان را برای زغال قطع کنیم پرندگانی که آبمیوه درختان تغذیه میکند ممکن است باکمبودغذامواجه شوند.

ناشناس : از اونجایی که جانداران برای ادامه زندگی خود به یکدیگر وابسته اند اگر در یک زیستگاه به یک موجود زنده آسیب برسدگیااهان و جانوران دیگر هم آسیب می‌بینند برای مثال اگر در یک جنگل تعداد زیادی از درختان برای تهیه ذغال قطع کنند پرندگانی که از میوه درختان تغذیه می کنند ممکن است با کمبود غذا مواجه شوند و به جای دیگری مهاجرت کنند در نتیجه جانورانی که از آن پرنده ها تغذیه می کنند نیز برای تامین غذای خود دچار مشکل می‌شوند
این جواب صفحه ۵۸ مطالعات اجتماعی است.

ناشناس :‌چون اگر در فصلی که بچه دارند انها را بکشیم ممکن است فرزند ان ها هم بمیرد ودیگر تولید مثل نکنند.