جواب فعالیت صفحه ۹۵ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم پدر و مادر و یا نزدیکترین فرد خانواده چه تصوری از شما دارند دوستان چه تصوری از شما دارند شما دوست دارید چگونه فردی باشید دوست دارید شبیه چه کسی باشید از سایت نکس لود دریافت کنید.

تعدادی از پاسخ های خود را به صورت داوطلبانه در کلاس بخوانید

با سلام خدمت شما دوستان عزیز در این مطلب جواب فعالیت ۳ انتخابی فردی کتاب تفکر و سبک زندگی پایه و کلاس هشتم صفحه ۹۵ با عنوان های در یک برگه کاغذ به پرسش های زیر پاسخ دهید پدر و مادر یا نزدیکترین فرد خانواده چه تصوری از شما دارند دوستان چه تصوری از شما دارند شما دوست دارید چگونه فردی باشید دوست دارید شبیه چه کسی باشید تعداد پاسخهای خود را به صورت داوطلبانه در کلاس بخوانید با جواب این بخش در ادامه مطلب قرار خواهیم داد و میزان این بخش را نوشته برای مادر نظرات پایین سایت بفرستید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : پدر ومادر همیشه عاقبت به خیر ما را می خواهند وبرای رسیدن به هدفمان دعا میکنند.
دوستانمان اگر خودمان را بخواهند به خودمان کمک می کنند نه اینکه از علم ما سواستفاده کنند.
در دنیای امروزی هر کس دوست دارد خودش را بالاتر از دیگران قرار دهند.ولی هیچ کس در روی خود ادم این موضوع را در را نمی گوید ویا اگر مشکلی برای کسی اتفاق بیافتد کمک نم کنند..

نویسنده : ۱_درس خوان،با محبت،پرانرژیوپرسروصدا
۲_با معرفت،پرسروصداوبازیگوش
۳_مهربان و قوی،صبور و با انرژی
۴_مادرم.