جواب فعالیت (4) صفحه ۷۸ کتاب نگارش پایه یازدهم با توجه به طرح گفت و گو در فعالیت (3) پیش نویس متن گفت و گو را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.