جواب فعالیت صفحه ۲۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم چند نمونه از فعالیت های ساواک تحقیق از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : ساواک یا همان سازمان اطلاعات و امنیت کشور، نام آشنایی برای مبارزان انقلابی و حتی نسل های بعدی است. اختناق، استبداد و بازداشت های گسترده ای که ساواک بین سالهای 1335 تا 1357 در کشور ایجاد کرده بود، فرصت هر نوع فعالیت را از مخالفان حکومت سلب می کرد و شکنجه های وحشیانه ی ساواک بعد از دستگیری، رعب و وحشت فراوانی را در فضای جامعه حاکم کرده بود.

تشکیل ساواک هم مانند بسیاری دیگر از اقدامات حکومت پهلوی، در ابتدا خاستگاهی خارج از مرز های ایران داشت و بیشتر پاسخگوی منافع دولت های بیگانه بود که البته بعد از تأسیس آن کمک شایانی به شاه برای سرکوب مخالفان داخلی اش کرد. طرح تشکیل ساواک در ابتدا توسط دولت مردان هیات حاکمه کشور مطرح نشد؛ حسین فردوست از نزدیکان شاه و رئیس دفتر ویژه اطلاعات، تشکیل ساواک را به سیا و آمریکا نسبت می دهد و معتقد است این سازمان در راستای توسعه ی شبکه های اطلاعاتی- امنیتی منطقه ای سیا تشکیل شده است.

مائده ابراهیمی : 1) ساواک بعد از مقابله با قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید آیت الله خمینی (رحمه الله علیه) دوره ی تازه ای را تجربه کرد و به اوج اقتدار رسید. 2) از اقدامات مهم ساواک جلو گیری از چاپ و نشر رساله و کتاب های آیت الله خمینی (رحمه الله علیه) بود. 3) تلاش برای بد نام کردن و به راه انداختن شایعات و تبلیغات منفی یکی دیگر از اقدامات تخریبی ساواک بر ضد امام خمینی (رحمه الله علیه).

نویسنده : سازمان اطلاعات وامنیت کشور باسرواژه ساواک – همکاری باسرویس های غربی – نظارت برناراضیان خارج ازکشور – شکنجه انقلابیون – آتش سوزی سینما رکس آبادان – تبعید آیت الله خمینی – تلاش برای بد نام کردن او – جلوگیری ازمطرح شدن مرجعیت آیت الله خمینی – جلوگیری ازرسیدن وجوهات شرعی به آیت الله خمینی – حمله به پایگاه های چریک های فدایی خلق – بهایی ستیزی.

نویسنده : مهمترین اداره ی کل، اداره کل سوم بود. ساواک در کل نه اداره ی کل داشت. اداره ی کل ساواک سوم نقش مهمی داشت. و مسئول امنیت داخلی بود. مسئولیت بدست آوردن اطلاعات از مخالفان ایرانی، دستگیری و….

امیر محمد عباسی : ساواک در کنار مبارزه با فعالیت های جاسوسی و نفوذی خارجی در سرکوب عناصر نظام سلطنتی فعالیت گسترده ای داشت.

زینب حبیبی : گروهی از افراد پست که به شاه خدمت میکردند تا انقلاب اسلامی شکوفا نشود.

نویسنده : ساواک افراد پست و کثیفی بودند که مردم را به شیوه های فجیعی اذیت میکردند.

ناشناس : ساواک گروهی کثیف از کثافت کاری ها بودند.

مائده حکیمان : تدابیر و فشارهایی ک ساواک برای جلوگیری از مبارزه ایت الله خمینی به کاربرد نتوانست در عمل از مبارزات و گسترش افکار و اندیشه های ایشان جلوگیری کند و با بالا گرفتن اعتراضات مردمی و اوج گیری انقلاب اسلامی درسال ۱۳۵۷، ساواک دیگر نتوانست ب تداوم حیات رژیم کمک کند و طوفان انقلاب مجالی برای ساواک باقی نگذاشت تا از کیان رژیم پهلوی دفاع کند و دربیست و دوم بهمن شام طولانی ستم به سر رسید، و سپیده آزادی و استقلال ایران سر بر زد.

سلوا : ساواکی ها خیلی خیلی کثیف بودن و فقط میخواستن حرفشون رو با شکنجه به کرسی بنشونن.

نویسنده : ساواک اطلاعات ایران را به کشورهای بیگانه می فروخت.

مهدیه درویشی : ساواک مثل سازمان اطلاعت ایران الان بود اما انها از پهلوی اطاعت میکردند که از رژیم های مخالف مردم بود.

نویسنده : الیعو البال و غرب آب لغو عضویت برای شما هم پیش اومده که باید از آن را در غذای.

امیر محمد خلجی : از شکنجه های ساواک می توان به قرار دادن مردان انقلابی در اتاقی بسیار تاریک بود.