جواب فعالیت صفحه ۴۷ کتاب علوم تجربی پایه ششم چند فعالیت ورزشی که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت تغییر شکل جسم حرکت کردن جسم توقف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت استفاده می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : برای تغییر شکل جسم می‌توانیم بگوییم وقتی آدامسی را که سالم است وقتی می جویم شکل آن تغییر می‌کند.