جواب فعالیت صفحه ۱۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم فلسطین در ساحل کدام دریا قرار دارد؟ در کدام سمت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درسمت شرقی دریای مدیترانه.