جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۱ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم چند نمونه از فناوری هایی که برای جامعه ما چالش های فرهنگی به وجود آورده یا سبک زندگی ما را تغییر داده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.