صفحه ۷۱ کتاب نگارش فارسی ششم فهم درک برداشت خود را از ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز در یک بند بنویسید ابتدایی و دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

فهم خود را از ضرب المثل تو نیکی میکن و ...

یک بند درباره فهم ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز

این بند بسیار مهم می باشد و در سایت های مختلف و در کتاب نگارش و انشا برای دانش آموزان توضیح و یک بنده خواسته است که دانش آموزان باید آن را تکمیل کنند متاسفانه در اینترنت اطلاعات زیادی راجع به بند برای تو نیکی میکن و در دجله انداز وجود ندارد و این ضرب المثل بسیار قدیمی میباشد ما به سختی توانستیم جواب این بخش را پیدا کنیم و جواب این بخش اینگونه است که انسان زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری به همه نیکویی کنیم تا اگر زمان دچار مشکل سختی شدید خدا به تو کمک کند چون خوبی و بدی در این دنیا بی پاسخ نمی ماند. تو بدون چشم داشت نیکی کن و این را بدان که نیکی های تو روزی به سمت تو باز خواهد گشت مانند رود دجله.

معنی ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز نگارش ششم

اسرا : یعنی ما وقتی دچار سختی هستیم به خداایمان می آوریم ولی وقتی ما دچار هیچ چیزی نیستیم به خدا ایمان نمی آوریم ولی مابایدهمیشه به خدا ایمان بیاوریم این متن توسط اسرا جوانمردی ارسال شده با تشکر از اسرای عزیز.

خانم رشتبری : یعنی انسان وقتی که در آسایش و بلدی زندگی می کند خداوند را از یاد برده و به بلند پروازی خود فکر می کند پس بدان که اگر کاری مفید و نیکو انجام دهی برای روزی خود جمع آوری کردی این مطلب توسط خانم رشتبری فرستاده شده است با تشکر بخاطر ارسال این مطلب.

نویسنده : توهیشه نیکی کن چه در اسایش و ارامش باشی چه در گرفتاری این را بدان که همه ی خوبی های تو روزی خودت خواهد شد.

ناشناس : وقتی که از همه نظرخوش و خوشحالی به دیگران کمک کن که وقتی به مشکل افدادی کسان دیگر به تو کمک کنند.

هانیه : هرکه مال وثروتش زیاد باشد دردسر آن هم زیاد است .

نویسنده : منظور این است که اگر انسان ها کار خوب ونیکی انجام دهد در جهان اخرت پاداشش را میبیند.

نسیما : سعی کن همیشه به دیگران نیکی کنی حتی اگر فرد ثروتمندی نباشی .با این کار خداوند در دشواری ها و روز های سخت به تو کمک خواهد کرد .

بهاره : تو برای رضای خداوند کار نیک میکنی و خداوند هم پاداشش را می دهد.

بابشمیری : وقتی یک کاری انجام دادی بر روی آن کس منت نگذار وان را فراموش کن .

نویسنده : خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمیدانم. اگر کاروزی خیری کنیم ، خدا هنگام نیاز دست ما را میگیرد . اگر ما به دیگران کمک کنیم و همیشه به روی آن بیاورید گناه کرده ایم .

نویسنده : هر کارخوبی که انجام میدهی برای رضای خداوند انجام بده منتظر نباش که کسی که در حقش نیکی کردهای جوابت رابدهد چون شاید آن کس توان جواب خوبیت را نداشته باشد اما اطمینان داشته باش کار نیکت از چشن خداوندپنهان نمیماندو خداوند خودش جبراننیکیی ات را میدهد.

محمد : یعنی ما دچار جیزی هستیم خدا را فرا موش نمی کنیم ولی وقتی که دچار جیزی نستیم خدارا فرا موش می کنیم و به مردم ایمان می آوریم.

نویسنده : وقتی که فرد خیلی زندگی اش خوب است ،یادی از خدا نمیکند اما به مهز اینکه مشکلی درزندگی او به وجود می اید خدارا زیاد یاد میکند.از نظر من این فرد کبوتر امام رضا (ع) است.

نویسنده : هنگام خوشی و راحتی به همه نیکی کن که کار نیک تو بی پاسخ نخواهد ماند و خداوند پاداش کار های نیک تورا هنگام سختی خواهد داد.

نویسنده : یعنی تو همیشه نیکوکار باش وبه دیگران نیکی کن مطمئن باش که روزی نتیجه ی خوبی ات را می بینی حتی اگر در این دنیا هم نتیجه اش را ندیدی در دنیای آخرت حتما نتیجه خواهی گرفت.این متن توسط کوثر برکار ارسال شده است.با تشکر😊😊😊😊😊😊😊😊.

نویسنده : ما باید آدم نیکوکاری باشیم تا خدا هم در سختی ها به ما کمک کند .🤗👉 این متن توسط کژال نوشته شده..

نویسنده : هر کس کار خیر انجام دهد و دل مهربانی داشته باشد خدا پاداشش را هم در این دنیا و هم در جهان اخرت میدهد .

ساحل : یعنی این که اگر ما به افراد ضعیف جامعه کمک کنیم پاداش آن راهم میگیریم.

نویسنده : منظور این ضرب المثل این است که اگر هنگامی که تو در کنار خوشی ها هستی در راه خدا کارهای خوب انجام بدهی،خداوند هنگام سختی ها به تو کمک خواهد کرد.

فاطمه رحیمی : وقتی یک کار خوبی انجام می دهیم منتظر نمانیم تا کسی به ما پاداش دهد و پاداش خودرا در آن دنیا از خداوند بگیریم نه از دیگران.

زهرا : یعنی اینکه اگر به فردی خوبی کردی واو به تو بدی کرد اصلا ناراحت نشو چون خدای مهربان جواب این خوبی تو را روزی خواهد.

مهسان : تو در راه خدا انفاق کن وبه دیگران نیکی کن ومتمعن باش خداوند متعال روزی در سختی به تو پاداش کار نیکت رامیدهد.

ناشناس : یک انسان خوب و نیکوکار وقتی کار خوبی انجام می دهد انتظار نداشته باشدکه دیگران آن را جبران کنند.

رکسنا : تو کار خوب انجام بده و کار خوبت را در رودخانه ی دجله بینداز تا خدا در سختی ها عوضش را به تو بدهد . این بیت برگرفته از حکایت قدیمی است که در کتاب قابوس نامه امده است وبر این نکته تاکید دارد که باید بدون چشم داشت به دیگران کمک کرد؛ زیرا ، خداوند در زمان گرفتاری و سختی به تو کمک خواهد کرد. .

نویسنده : منظور این ضرب المثل این است که تو به دیگران نیکی کن اگر هر چه نیکی کردی جواب نتیجه ات رانگرفتی مطمئن باش در آن دنیا نتایج خود را می بینی دیریا زود هر خوبی و هر نیکی کردیم چه در اینجا چه در ان دنیا خواهیم دید❤❤.

سارا قاسم زاده : یعنی وقتی انسان دچار مشکل می شود به خدا ایمان می آورد اما وقتی مشکلش درست شد به خدا ایمان نمی آورد.

ثنا نعمتی : یعنی: انسان زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری به همه نیکویی کنیم تا اگر زملنی دچار مشمل شذیدخدا به شما کمک میکند چون خپبی و بدی در این دنیا بی پاسخ نمی مانذ.شما بدان که بدون چشم داشت نیکی کن و این را بدان که نیکی های تو مانند رود دجله روزی پیشه تو خواهد آمد.

دنیا دادرسان : تو نیکی می کن و در دجله انداز . که ایزددر بیابانت دهد باز . ای انسان ! زمانی که در رفاه هستی و مشکلی نداری . به همه نیکی کن تا اگر زمانی دچار مشکل و مصیبت شدی خدا به تو کمک کند . خوبی و بدی در این عالم بی پاسخ نمیماند اگر کار خیری انچام دهی . خدا هنگام نیاز دست تو را می گیرد و به تو کمک می کند..

فاطمه : یعنی توکار خوب انجام بده و کار خوبت را فراموش کن تو با نیکو کاری به دیگران کمک کن تا خداوند در زمان سختی گرفتاری به تو کمک کند.

نویسنده : زمانی که انسان در رفاه و اسایش است باید به همه نیکی کند تا اگر روزی دچار مشکلی شد ، خداوند به اوکمک کند.خوبی و نبدی در اینده بی پاسخ نخواهد ماند .
اگر کار خیری انجام دهی خداوند ، در هنگام نیاز دست تو را خواهد گرفت
ممنون از سایت خیلی خوبتون.

الینا شکیبا : یعنی اینکه تو همیشه نیکی کن و به نیازمندان کمک کن وچشم انتظار کسی نباش که از تو تشکر کند خداوند روزی پاداش کار خوب تورا خواهد داد.

علیرضا برزگری : یعنی ما وقتی دچار مشکلی هستیم به خدا ایمان می اوریم ولی وقتی دچار هیچ مشکلی نیستیم به خدا ایمانی نداریم و این کار اشتباه بزرگی است.