جواب درک مطلب صفحه ۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم دبستان ابتدایی چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است ؟ زیرا پسر اطلاعات درستی از الاغ میداد .
۲ : پسر دو ویژگی مهم داشت ؛ با توجه به متن درس آن هارا بگویید . هوش و فهم ، دقت و دقیق نگاه نکردن .
۳ : چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد ؟ زیرا به او تهمت زده بود .
۴ : آیا عنوان « نشانه ها » برای این درس مناسب است ؟ بله زیرا پسر از نشانه های الاغ با استفاده از هوش خود صحبت میکرد .