جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۷ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی فکر کن بزرگ فامیل هستی و قرار است چند قانون برای دیدار خویشاوندان وضع کنی تا همه بیشتر به هم سر بزنند چه قانون هایی برای این کار می نویسی؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- همه باید هر هفته به دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ برویم.
2- هفته ای یک بار مهمانی خانه یکی از خویشاوندان باشد.
3- ماهی یک بار، برنامه ی خارج از شهر در طبیعت داشته باشیم. .
4- با جوانان و نوجوانان فامیل هر هفته برنامه ورزشی داشته باشیم.