فیلم لحظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی

کلیپ و ویدئوی لحظه تیراندازی و شلیک در مجلس شورای اسلامی .

فیلم لحظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی

فیلم لجظه تیراندازی در مجلس شورای اسلامی در ادامه مطلب .

کلیپ تیراندازی و کشته شدن در مجلس

شنیده شده است در مجلس شورای اسلامی تیراندازی شده است

بعضی خبر ها میگویند چند نفر مهاجم به نمایندگان حمله کرده است

اخبار به زودی اضافه و تکمیل میشود .

فیلم تیراندازی در مجلس