جواب فکر کنید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم قانون پایستگی جرم را در یک جمله بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در هر تغییر شیمیایی مجموع جرم فرآورده ها برابر است با مجموع جرم واکنش دهنده ها.