جواب فعالیت صفحه ۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم با استفاده از یک نقشه جهان نما بگویید که در مالزی قبله رو به کدام سمت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به سمت شمال شرقی