جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم شیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاریه زندیه و قاجاریه چه شباهتی به هم دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرسه ساختار ایلیاتی داشتند.
هر سه زمانی به قدرت رسیدند که ناآرامی ایجاد شده بود.
هرسه تقریبا سیطره ی یک قبیله بر کل کشور بود (افشار، زند، قاجار).
هر سه باعث باعث یکپارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند.
هر سه حکومت های کم دوامی بودند.