جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم برای اینکه بتوانیم قضاوت های منطقی و منصفانه تری داشته باشیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

سمیرا درخشان : باید دید تونلی را کنار بگذاریم چون وسعت دیدمان را محدود میکند نگاه کردن به قضایا از دید دیگر افراد کمک میکنه در قضاوت منصف باشیم.