علت قطعی تلگرام دوشنبه ۸ مرداد ۹۷ قطعی تلگرام تا کی ادامه خواهد داشت کی تلگرام باز خواهد شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

قطعی تلگرام در شب 8 مرداد سال 97

علت قطعی تلگرام در روز دوشنبه ۸ مرداد ۹۷

گزارش های زیادی مبنی بر قطعی تلگرام در روز دوشنبه ۸ مرداد ۹۷ به دست ما رسیده است مردم دغدغه تلگرام دارند و کارهای مردم غرب افتاده است بسیاری از افراد می پرسند که تلگرام تا کی فیلتر خواهد ماند و تا کی قطع خواهد بود و تلگرام آیا به صورت سراسری قطع شده است یا ن به صورت موقتی قطع شده است سوال اصلی این است که علت و دلیل اصلی قطعی تلگرام و دلایل باز نشدن تلگرام در روز دوشنبه ۸ مرداد ۹۷ در شب چیست ما نیز نمی دانیم و از شما خواهش می کنم اگر اطلاعی دارید در نظرات پایین سایت بفرستید تا با یکدیگر مقایسه کنیم.